Miercuri, 6 noiembrie 2019, Dinu Zamfirescu a fost invitatul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina şi al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei. Întâlnirea a avut loc la sediul asociaţiilor.

Seara a fost deschisă cu un cuvânt al Domnului Marian Clenciu, Preşedintele Consiliului Naţional al Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina. Domnul Tudor Vişan-Miu (istoric), co-autorul volumului O viaţă… (Corint, 2019), în dialog cu Dinu Zamfirescu, l-a prezentat pe invitat şi a precizat regulile dezbaterii. Domnişoara Teodora Constantinescu (soprană) a adăugat serii un moment de profunzime recitând „Limba noastră” de Alexei Mateevici şi cântând „Cântec despre Bucovina” de Constantin Mandicevschi, cunoscut în limbaj popular drept Cântă cucu-n Bucovina…

Soprana Teodora Constantinescu.

„(…) în Iunie 1975, Actul final de la Helsinki reconfirmă frontierele europene rezultate după cel de-al doilea război mondial. El prevede însă și unele posibilități de rectificare a acestor frontiere.
Guvernul comunist român a făcut vreo tentativă de negociere a revenirii la frontierele integrale ale țării? De altfel Partidul Comunist Român a avut ca atitudine constantă sprijinirea pozițiilor sovietice referitoare la Basarabia. Rezoluțiile Congreselor III, IV și V o atestă. Partidul n-a protestat niciodată împotriva anexării acestor pământuri dintotdeauna românești.” DINU ZAMFIRESCU, 1984

Domnul Dinu Zamfirescu a răspuns la întrebările moderatorului şi ale oaspeţilor din sală, relatând prima sa întâlnire cu un grup de basarabeni (refugiaţii din 1944). Totodată, l-a evoc pe Nicolae Lupan, Preşedintele Fondator al Asociaţiei Mondiale prin Corespondenţă Pro Basarabia şi Bucovina (1976), făcând precizări despre memoriile adresate Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (ex. Belgrad, 1978) în care a prezentat şi încălcarea drepturilor basarabenilor din Bucovina, Basarabia şi Herţa, precum şi textele (precum textul Basarabia şi Bucovina – dintotdeauna româneşti, publicat într-un volum editat de Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina în 1984, şi reprodus în volumul O viaţă… Tudor Vişan-Miu în dialog cu Dinu Zamfirescu) în care arată că autorităţile comuniste s-au conformat politicii sovietice privind teritoriile româneşti.

În privinţa instituţiei Coroanei, domnul Dinu Zamfirescu s-a reafirmat ca monarhist şi a precizat că Familia Regală poate juca un rol important în Basarabia de astăzi.

Seara s-a încheiat cu o sesiune de autografe.