Astăzi, 10 octombrie 2019, se împlinesc 105 ani de la moartea Regelui Carol I (data pe stil nou), care, în timpul celor 48 de ani de domnie:

o A promulgat cea mai democratică constituţie din estul Europei la 1 iulie 1866; constituţia avea ca model constituţia Belgiei


o A proclamat independenţa faţă de Imperiul Otoman la 10 mai 1877 alături de Parlament și Guvern, și a câștigat-o pe câmpul de luptă și la tratativele de pace din 1878.
o A dobândit Dobrogea (1878) și ieșirea la Marea Neagră; a sprijinit un program pentru dotarea și modernizarea Flotei Române
o A ridicat României la rangul de regat (10 mai 1881), regele României devenind egalul suveranilor europeni;
o A transformat României într-o putere regională (tratatul din 1883 cu Germania și Austria a fost încheiat de România având un statut egal cu celelalte puteri);
o A patronat o creștere demografică de 163%: în 1866, România avea 4.424.961 locuitori; 1914 ajunsese la 7.234.919 locuitori.
o A încurajat reformele educaţiei ale ministrului învăţământului, Spiru Haret, din 1897-1910, care au dus la o crește de 178% a știutorilor de carte: de la 22% în 1899 la 40% în 1912.
o A impulsionat și sprijinit construirea rețelei de cale ferată a României, ridicând-o de la 0 la 4.000 de kilometri.
o A încurajat o foarte mare dezvoltare economică: atunci s-a înfiinţat Banca Naţională a României (1880) și s-a instituit leul românesc, care, din 1889, se raporta la standardul aur, fiind o valută puternică pe continent.
o A încurajat o puternică dezvoltare a industriei și modernizare a ţării; în nici 50 de ani, România a recuperat anii de modernizare pierduţi în perioada dominaţiei otomane: “Monarhia a însemnat cea mai rapidă adaptare la civilizaţia modernă.” (Șerban Papacostea, istoric)
o A ctitorit edificii arhitecturale deosebite, durabile, multe dintre care astăzi sunt
monumente istorice: Palatul Cotroceni – 1888, Ateneul Român – 1888, Biblioteca Fundaţiei Universitare „Carol I” / Biblioteca Centrală Universitară – 1893, Palatul de Justiţie – 1895, Palatul C.E.C. și Palatul B.N.R. – 1900, Palatul Bursei / Biblioteca Naţională a României – 1906, Palatul Camerei Deputaţilor / Palatul Patriarhiei –1907, Observatorul Astronomic – 1910, Palatul Bursei – 1912, Palatul Peleș – 1914.